Kongresni centar

Kongresni centar hotela Royal Spa se sastoji od dve konresne sale: "Drina" (190 mesta) i "Jadar" (60 mesta), uz mogućnost spajanja u jedinstven prostor, kapaciteta 250 mesta.
Kapacitet kongresnog centra

Sale su opremljene savremenom tehničkom opremom: LCD projektor i platno, flip chart, sound sistem, laptop, mikrofon, DVD player.